Debiteuren formulier

Bedrijfsnaam (verplicht)

Postadres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Land (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

2e telefoonnummer (optioneel)

Fax

Algemeen E-mailadres (verplicht)

Internetadres (optioneel)

Afleveradres (verplicht)

Wanneer dit adres gelijk is aan het Factuuradres hoeft u hier niets in te vullen

Postcode

Plaats

Land

KvK-nummer (verplicht)

BTW-nummer (verplicht)

Fax orderbevestiging (optioneel)

E-Mailadres orderbevestiging (verplicht)

Factuur verzenden via
 Post Digitaal per mail

E-Mailadres factuur (verplicht)

Als dit adres gelijk is aan het Algemeen E-mailadres hoeft u hier niets in te vullen

Werkt u met bonnen?
 Ja Nee

Referentie verplicht?
 Ja Nee

Achternaam contactpersoon

Voorletters

Functie

Telefoonnummer

E-Mail

Fax (optioneel)

Kopie KvK uittreksel (verplicht)

Kopie legitimatiebewijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de leveringsvoorwaarden, die bij de Arrondissementsrechtbank te Groningen gedeponeerd zijn op 18 april 2012
 Ja Nee

Ik ga akkoord met de betalingstermijn van 14 dagen
 Ja Nee

De persoon, die tekent, dient tekenbevoegd te zijn en vermeld op het Uittreksel van de Kamer van Koophandel om namens de onderneming op te mogen treden
 Ja Nee

Datum (verplicht)

Plaats (verplicht)

Naam (verplicht)

Foto van uw handtekening (verplicht)

Ik maak graag gebruik van automatische incasso
 Ja Nee

Formulier voor het aanvragen automatische incasso sturen naar E-mailadres

Verificatie